چگونه دسترسی دیگران را به اجرای برنامه ها در ویندوز

شما یک سری برنامه  های کاربردی بر روی سیستم خود دارید مانند برنامه های مالیاتی و حسابداری که نمی خواهید افراد دیگر مانند فرزندتان به آنها دسترسی داشته باشد و با عث از بین رفتن اطلاعات شما بشود. اما از طرفی هم می خواهید افراد دیگر خانواده با سیستم بازی کند یا اینکه پروژه های دانشجویی دارند و باید با سیستم شما کار کنند چون سیستم دیگری در خانه وجود ندارد. شما چی کار می کنید. آیا برای یک جستجوی کوچک اینترنتی دیگر افراد خانواده را مجبور می کنید به کافی نت بروند چون دلیلتان این است که برنامه های مهمی دارید و اگر خراب شوند مدیر شرکت شما را بیچاره می کند!.

دانلود آموزش