هسته سیستم عامل چیست – بخش چهارم

در مطلب های پیشین (بخش های نخست، دوم و سوم) در مورد هسته لینوکس، معماری های آن و برخی از مولفه ها یا وظایف هسته صحبت شد. وقتی می گوییم وظایف هسته، در واقع صحبت در مورد وظایف سیستم عامل است. در این مطلب مولفه های دیگر هسته سیستم عامل گفته خواهد شد. همچنین در انتها یک نمونه مثال بسیار ساده (تنها جهت فهم مطلب ها) از همکاری میان برخی مولفه ها گفته خواهد شد.

خواندن را ادامه دهید“هسته سیستم عامل چیست – بخش چهارم”

هسته سیستم عامل چیست – بخش سوم

در مطلب های “هسته سیستم عامل چیست – بخش نخست” و “هسته سیستم عامل چیست – بخش دوم” در مورد هسته و معماری آن صحبت شد. در این مطلب و بخش چهارم در مورد عناصر هسته (یا وظایف هسته و سیستم عامل) صحبت خواهد شد. با توجه به اینکه هسته سیستم عامل لینوکس از نوع هسته های یکپارچه است، سیستم عامل لینوکس به صورت حیرت انگیزی ساخت یافته است. خواندن را ادامه دهید“هسته سیستم عامل چیست – بخش سوم”

هسته سیستم عامل چیست – بخش دوم

در مطلب “هسته سیستم عامل چیست – بخش نخست” در مورد هسته (یا کرنل) سیستم عامل و نقش آن در سیستم عامل توضیح داده شد. در ادامه مجموعه آموزش های هسته سیستم عامل، در این مطلب انواع معماری موجود برای هسته سیستم عامل گفته می شود. امروزه سیستم عامل یکی از سه معماری ۱) یکپارچه ۲) ریز هسته و ۳) ترکیبی را استفاده می کنند.

خواندن را ادامه دهید“هسته سیستم عامل چیست – بخش دوم”

هسته سیستم عامل چیست – بخش نخست

در سطحی کاملاً فنی، هسته (Kernel) یک لایه واسط میان سخت‌افزار و نرم‌افزار است. وظیفه آن ارسال درخواست برنامه‌های کاربردی به سخت‌افزار است و به عنوان مولفه سطح پایینی از سیستم کامپیوتری میان سیستم عامل و سخت‌افزار عمل می کند. به طوری کلی تمرکز کتاب‌ها و منابع درس سیستم عامل در دوره کاردانی و کارشناسی شاخه‌های کامپیوتر بر روی هسته سیستم عامل است.

خواندن را ادامه دهید“هسته سیستم عامل چیست – بخش نخست”

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش چهارم

در بخش های قبلی مدیریت دیوایس ها در لینوکس که توسط udev انجام می گیرد، گفته شد udev یک ابزار فضای کاربر است که فرایند udevd رویدادهای صادر شده از کرنل لینوکس را دریافت کرده و رفتار و عکس العمل مناسب را متناسب را با توجه به خصوصیات دیوایس متصل شده یا قطع شده و قوانین (Rule) موجود انجام می دهد.

خواندن را ادامه دهید“مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش چهارم”

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش سوم

در مطلب “مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش نخست” در مورد udev و کاربرد آن در هسته سیستم عامل لینوکس و در مطلب “مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش دوم” در مورد devfsd و مقایسه آن با udev گفته شد. به دلیل ضعف های devfsd امروزه دیگر از آن در هسته سیستم عامل لینوکس استفاده نمی شود. با استفاده از devfsd تعداد زیادی از Static Device File ها وجود داشت که تعداد بسیار زیاد آنها باعث مدیریت پیچیده می شده است. لازم بود تا Device File ها به صورت استاتیک و از قبل بر روی لینوکس وجود می داشتند که قاعدتا تمامی این فایل ها لازم نبودند.

خواندن را ادامه دهید“مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش سوم”

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش دوم

udev یک ویژگی اضافه شده به هسته لینوکس از نسخه ۲.۶ به بعد است که امکان مدیریت دیوایس های لینوکسی را ساده می کند. از نقطه نظر مدیریت دیوایس ها، دو دسته از دیوایس ها وجود دارند. دسته اول دیوایس هایی هستند که پیش از روشن کردن (Power on) به سیستم متصل شده اند که در اصطلاح Cold-Plugged Dvice ها گفته می شوند. دسته دوم دیوایس هایی مانند USB, Flash Memory, Camaera و موبایل ها هستند که می توانند در زمان روشن بودن به سیستم متصل شوند که در اصطلاح Hot-Plugged Dvice ها گفته می شوند. خواندن را ادامه دهید“مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش دوم”

مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش نخست

کرنل یا هسته هر سیستم عاملی به جز کنترل مولفه های سیستم عامل مانند مدیریت فرایندها و حافظه اصلی، مسئول راه اندازی و  مدیریت دیوایس های سخت افزاری متصل به سیستم نیز است. udev مدیر دیوایس های سخت افزاری است که درون هسته سیستم عامل لینوکس قرار دارد که جایگزین devfsd شده است. خواندن را ادامه دهید“مدیریت دیوایس ها در لینوکس – بخش نخست”

نظارت بر حافظه اصلی در میکنتاش

در هر سیستم عاملی لازم است تا یک فرایند برای اجرا شدن توسط الگوریتم های ویژه ای ابتدا در حافظه اصلی درون یک صف که “صف آماده یا Ready Queue” نامیده می شود قرار گیرند. بنابراین هر فرایند بخشی از فضای آدرس حافظه اصلی را به خود اختصاص می دهد. خواندن را ادامه دهید“نظارت بر حافظه اصلی در میکنتاش”

نصب FreeBSD 8.1

FreeBSD سیستم عاملی یونیکسی مبتنی بر سیستم عامل BSD که خود BSD از یونیکس اولیه گرفته شده است. BSD مخفف Berkeley Software Distribution است، در ابتدا سیستم عاملی تجاری و غیر اپن سورس بود ولی بعد ها تدریجی بصورت اپن سورس ارائه شد. FreeBSD که بر گرفته از BSD است سیستم عاملی رایگان و اپن سورس است که خود مبنایی برای دیگر سیستم عامل های یونیکسی که بر اساس BSD هستند شد. از اینگونه سیستم عامل ها می توان به PC-BSD اشاره نمود. از سیستم عامل های خواندن را ادامه دهید“نصب FreeBSD 8.1”