مدیریت سرویس ها در FreeBSD

سرویس ها در سیستم عامل FreeBSD تحت کنترل فرایند init است. فرایند init اولین فرایندی است که در سیستم ایجاد شده و سپس کنترل بقیه فرایند ها در انجام می دهد. به عبارتی فرایندی است با PID=1 که والد تمامی دیگر فرایند ها در سیستم است. تمامی سرویس ها مانند DNS, DHCP, SSH و غیره تحت کنترل این فرایند هستند. سرویس های تحت کنترل فرایند init در زیر دایرکتوری etc/rc.d/ یک فایل اسکریپت دارند. خواندن را ادامه دهید“مدیریت سرویس ها در FreeBSD”

Fork bomb چیست

در سیستم عامل های یونیکسی، از فرخوانی سیستمی fork برای ایجاد یک فرایند جدید (child process) از یک فرایند دیگر (parent process) استفاده می شود. بطور مثال وقتی سیستم لینوکسی بوت (یا هر سیستم عامل یونیکسی دیگر) می شود، نخستین فرایندی که ایجاد می شود init با PID=1 است. سپس init بطور بطور مثال فرایند سرویس dhcp (در ماشین های سروری) یا فرایند سرویس ssh را ایجاد می کند که بطور مثال شناسه آن PID=1796 است. حال اگر کاربری بخواهد یک ارتباط ssh را استفاده کند، فرایند سرویس ssh با شناسه 1796 یک فرایند جدید، دقیقا مانند خود را توسط fork ایجاد می کند و یک شناسه منحصر به فرد و متفاوت با والد خودش بطور مثال PID=1806 را به آن می دهد و سپس آنرا در حافظه Load می کند. خواندن را ادامه دهید“Fork bomb چیست”