فایل ibdata1 و رشد اندازه آن در MySQL

در MySQL زمانی که از InnoDB استفاده می شود، تمامی اشیا پایگاه داده (مانند جداول و ایندکس ها) درون System Tablespace ذخیره می شوند. فایل ibdata1 که در محل پیشفرض فایل های MySQL قرار دارد شامل تمامی اشیا پایگاه داده می شود. خواندن را ادامه دهید“فایل ibdata1 و رشد اندازه آن در MySQL”

فضای Buffer Pool در MySQL InnoDB – بخش دوم

buffer pool در MySQL InnoDB فضایی از حافظه اصلی است که برای Cache کردن داده ها (جداول و ایندکس ها) از دیسک به درون حافظه اصلی استفاده می شود تا سریعتر بتوان به داده ها دسترسی داشت. در پایگاه داده ها سرعت پایین عملیات های I/O مربوط به دیسک، یکی از اصلی ترین مسائل است، حتی اگر از دیسک های SSD برای ذخیره سازی داده ها استفاده شود. خواندن را ادامه دهید“فضای Buffer Pool در MySQL InnoDB – بخش دوم”

فضای Buffer Pool در MySQL InnoDB

InnoDB یکی از موتورهای ذخیره سازی (Storage Engien) در MySQL است که فضایی از حافظه اصلی به نام buffer pool را برای cache کردن داده ها و ایندکس ها استفاده می کند. اندازه این فضا بر روی کارایی پایگاه داده و زمان اجرای کوئری تاثیر گذار است. خواندن را ادامه دهید“فضای Buffer Pool در MySQL InnoDB”

InnoDB چیست

InnoDB نام موتور پایگاه داده (Database Engine) یا در برخی منابع موتور ذخیره سازی (Storage Engine) که در پایگاه داده MySQL 5.5 به بعد به صورت پیشفرض استفاده می شود. InnoDB چهار ویژگی ACID و ویژگی کلید خارجی را پشتیبانی می کند. در حال حاظر InnoDB یکی از محصولات اوراکل است و پایگاه داده های مشتق شده از MySQL یعنی MariaDB و Percona Server از یک موتور پایگاه داده به نام XtraDB استفاده می کنند که در واقع مشتق شده از InnoDB است. خواندن را ادامه دهید“InnoDB چیست”