ایجاد جداول در MySQL

 یکی از اصلی ترین اشیا پایگاه داده ها، جداول هستند که اطلاعات را در خود ذخیره می کنند. جداول از ستون ها و سطرها تشکیل شده اند. هر جدول پایگاه داده در مورد یک موجودیت از محیط است و هر سطر نمونه ای از آن موجودیت را بیان می کند. یک محیط می تواند بیمارستان، مدرسه، فروشگاه اینترنتی و غیره باشد. شناخت مناسب و کامل محیط، باعث می شود تا جداول و ستون های (خصیصه ها یا Attributes) آن به درستی طراحی شوند. خواندن را ادامه دهید“ایجاد جداول در MySQL”

ایجاد پایگاه داده در MySQL

در پایگاه داده MySQL اولین گام ایجاد یک پایگاه داده (اسکیما یا Schema) است. در نسخه های فعلی MySQL مانند ۵.۷ مفهوم پایگاه داده و اسکیما یکی هستند ولی در زمان ایجاد توسط دستور مربوطه، می توان تعیین کرد. در واقع تمامی اشیا پایگاه داده مانند جدول ها و ایندکس ها در غالب پایگاه داده یا اسکیما ذخیره می شوند. عبارت کلی برای ایجاد پایگاه داده به صورت شکل زیر است. خواندن را ادامه دهید“ایجاد پایگاه داده در MySQL”

ایجاد TRIGGER در MySQL

TRIGGER ویژگی است که از MySQL 5.0.2 به بعد به MySQL اضافه شد و شی است با نامی منحصر به فرد که در اسکیما ذخیره می شود. TRIGGER تنها بر روی جدول های دایمی قابل تعریف است و نمی توان آنرا بر روی جدول های موقتی یا Temporary Table یا View ها تعریف کرد. TRIGGER شی است که در ارتباط با جدولی است و وقتی که یک رخداد خاص روی جدول صورت گیرد (مانند درج یک رکورد جدید)، آنگاه TRIGGER آن جدول فعال می شود.Syntax ایجاد خواندن را ادامه دهید“ایجاد TRIGGER در MySQL”