مثال هایی از کاربرد دستور mysqladmin

mysqladmin دستور مدیریتی پایگاه داده MySQL که در تمامی نسخه های نصب شده در سیستم عامل های گوناگون وجود دارد. با این دستور می توانید پایگاه داده ای را ایجاد/حذف کنید، وضعیت فعلی سیستم پایگاه داده (MySQL Server) را مشاهده کنید، متغیر های وضعیتی سیستم (Status Variable) و متغیر های سیستمی (System Variable) را مشاهده کنید و غیره. در تمامی مثال های زیر از کاربرد این دستور توسط کاربر root به پایگاه داده سرور محلی متصل می شویم. منظور از سرور محلی یعنی پایگاه داده ای که روی همین ماشینی که دستور را اجرا می کنیم. اگر می خواهید به سرور دیگری متصل شوید لازم است که آدرس آنرا توسط سوئیچ h- تعیین کنید. خواندن را ادامه دهید“مثال هایی از کاربرد دستور mysqladmin”