اختصاص کانال در Oracle RMAN

یک کانال RMAN نشان دهنده جریانی از داده ها از یا به یک دیوایس (دیسک یا نوار) می باشد. کانال ها می توانند برای دیسک یا برای نوار (SBT) باشند. هر کانال اختصاص داده شدده برای انجام اعمال Backup and Recovery یک Oracle Server Session  جدید را آغاز می کند، سپس Server Session می تواند اعمال Backup and Recovery را انجام دهد. کانال ها را با دستور  ALLOCATE CHANNNEL ایجاد و اختصاص می دهیم خواندن را ادامه دهید“اختصاص کانال در Oracle RMAN”

پیکربندی Backup Optimization در Oracle RMAN

پارامتر محیطی Backup Optimization در Oracle RMAN در صورتی که به ON تنظیم شود، باعث کاهش میزان فضای مصرفی خواهد شد و مقدار پیشفرض آن OFF است. با ON کردن آن، RMAN از گرفتن پشتبان از فایل هایی که مجود هستند صرف نظر می کند. فرض کنید که از یک Tablespace قبلا (و نه مدت طولانی)  پشتیبان تهیه کرده اید و اطمینان دارید که Tablespace فوق تغییر نکرده است، پس در صورتی که این بار بخواهید به طور مثال از چندین Tablespace پشتیبان تهیه کنید، چون مقدار پارامتر ON است، پس از گرفتن پشتیبان از Tablespace فوق صرف نظر می کند. خواندن را ادامه دهید“پیکربندی Backup Optimization در Oracle RMAN”

پیکربندی Device Type در Oracle RMAN

RMAN از دو نوع Diks و Tape به عنوان رسانه یا محل ذخیره سازی فایل ها و پشتیبان ها استفاده می کند. Disk می تواند یک دیوایس کامل یا پارتیشنی از دیسک و یا منابع ذخیره ساری مانند NAS یا یک دیسک راه دور از طریق NFS باشد. نوار یا Tape گونه دیگری است که با کلمه SBT مشخص می گردد. SBT  مخفف System Backup to Tape. این اصطلاح تعیین کننده پشتیبان های غیر دیسکی ( یعنی دیوایسی که پشتیبان بر روی آن انجام و ذخیره می شود غیر دیسک و بطور خاص نوار یا Tape است) می باشد و دیوایس غیر دیسکی همان نوار یا Tape می باشد. خواندن را ادامه دهید“پیکربندی Device Type در Oracle RMAN”

Backup Set و Backup Pieces در Oracle RMAN

RMAN داده های Backup را می تواند در یک ساختار منطقی به نام Backup Set ذخیره کند. Backup set کوچکترین واحد پشتیبان های RMAN است. یک Backup set حاوی داده های یک یا چند Datafile, archived redo logs, server parameter file و control file است. backup set ها تنها قابل دسترسی و استفاده توسط RMAN بوده و بر روی دیسک و نوار می توانند نوشته شوند. خود backup set ها شامل یک یا چند فایل باینری با فرمتی خاص خود RMAN هستند که backup pieces نامیده می شوند. خواندن را ادامه دهید“Backup Set و Backup Pieces در Oracle RMAN”

نمونه مثال ها از اتصال به RMAN

rman مخفف Recovery Manager ابزاری مفید در اوراکل برای Backup و Recovery پایگاه داده بکار می رود. با استفاده از rman امکان پشتیبان گیری Online وجود دارد به این معنی که می توان در هنگام Start بودن پایگاه داده، از فایل های آن مانند Data File ها و Control File ها و … پشتیبان تهیه کرد. برای اتصال به rman باید حداقل یک پارامتر TARGET که توسط آن به پایگاه داده مقصد متصل می شویم را تعیین کرد. TARGET پایگاه داده هدفی است کی می خواهیم از آن پشتیبان تهیه کنیم. خواندن را ادامه دهید“نمونه مثال ها از اتصال به RMAN”

پارامتر Retention Policy در RMAN

backup retention policy یا سیاست نگهداری پشتیبان: retention policy یکی از پارامتر های پیکربندی محیط RMAN است و تعیین می کند که چه مدت پشتیبان ها و فایل های Archived Log در Media Recovery نگهداری شوند. و به نوع redundancy و recovery window قابل تعریف است. RMAN با توجه به سیاست retention policy فایل های مورد نیاز را نگه می دارد. دو نوع سیاست نگهداری وجود دارد : خواندن را ادامه دهید“پارامتر Retention Policy در RMAN”

پیکربندی RMAN

برای پیکربندی محیط RMAN پارامتر های پیکربندی (RMAN Configuration Parameters) وجود دارند. اوراکل بطور پیش مقادیر مناسبی را اختصاص داده اما می توانید بر حسب نیاز آنها را تغییر دهید. بطور مثال پارامتری برای تعیین دیوایس پش فرض که پشتیبان ها بر روی آن انجام می گیرند. در این پست این پارامتر های پیکربندی را بطور خلاصه توضیح داده و چگونگی نمایش مقادیر پیش فرض آنها و همچنین تغییر آنها و بازگرداندن آنها به مقدار پیش فرض شان گفته خواهد شد. خواندن را ادامه دهید“پیکربندی RMAN”

اصطلاح های مرتبط با RMAN – بخش نسخت

در این مطلب به تعریف اصطلاح هایی که در مستندات Backup and Recovery شرکت اوراکل آمده و مرتبط با آموزش و مستندهای RAMN و موارد  هستند می پردازیم. RMAN مخفف Recovery Manager و ابزاری برای انجام Backup and Recovery در پلیگاه داده اوراکل می باشد. در پایگاه داده ها مبحث ریکاوری یا ترمیم پذیری برای حفظ سازگاری و صحت پایگاه داده به کار می رود. سه اصطلاح Redo, Log و Undo وجود دارد. در پایگاه داده ها پیش از هر تغییری در پایگاه داده ها (در اوراکل اعمال تغییرات بر روی Datafile ها) تغییرات نخست بر روی Log ها نوشته می شود. خواندن را ادامه دهید“اصطلاح های مرتبط با RMAN – بخش نسخت”

معرفی Oracle Datapump – بخش نخست

در اوراکل از Datapump و RMAN:Recovery Manager برای ایجاد Backup استفاده می شود. تفاوت اصلی Datapump با RMAN در این است که Datapump تنها از داده ها Backup تهیه می کند ولی RMAN از داده ها و ساختار و تعریف پایگاه داده، Backup تهیه می کند. در نسخه های قدیمی تر اوراکل از دستور ها (ابزار های) exp و imp به ترتیب برای export و import کردن از/به پایگاه داده استفاده می شد. اما از نسخه 10g به بعد، از Datapump که متشکل از دستور های expdp برای export و impdp برای import کردن از/به پایگاه داده استفاده شد. Datapump در نسخه های 10g به قبل قابل استفاده نیست و نمی توان فایل هایی که توسط Datapump بطور مثال در نسخه 11gR2 ایجاد شده را در نسخه 10g استفاده نمود. خواندن را ادامه دهید“معرفی Oracle Datapump – بخش نخست”

ایجاد Recovery Catalog برای استفاده RMAN

 بصورت پیش فرض rman از Control File پایگاه داده مقصد بعنوان RMAN Repository برای ذخیره متادیتا ها استفاده می کند. اما استفاده از Control File قابلیت اطمینان پایینی دارد به همین خاطر برای ذخیره متادیتا ها در یک پایگاه داده مجزا بعنوان RMAN Repository که Recovery Catalog Database گفته می شود، پیشنهاد شده است. ایجاد Recovery Catalog بسیار ساده است. ابتدا باید یک پایگاه داده با DBCA ایجاد کنید و سپس یک کاربر و یک Tablespace در آن ایجاد و مجوز های لازم را به کاربر مورد نظر بدهید. پیش از خواندن این پست چگونگی اتصال به rman را مطالعه کنید. خواندن را ادامه دهید“ایجاد Recovery Catalog برای استفاده RMAN”

اتصال به RMAN

اتصال به RMAN

 rman مخفف Recovery Manager ابزاری مفید در اوراکل برای Backup و Recovery پایگاه داده بکار می رود. با استفاده از rman امکان پشتیبان گیری Online وجود دارد به این معنی که می توان در هنگام Start بودن پایگاه داده، از فایل های آن مانند Data File ها و Control File ها و … پشتیبان تهیه کرد در صورتی که در هنگام Start بودن پایگاه داده و عدم وجود rman نمی توان بصورت دستی و با استفاده از دستور های کپی سیستم عاملی مانند cp در یونیکس ها و copy در ویندوز از این فایل ها یک کپی و پشتیبان تهیه نمود. همچنین با استفاده از rman امکان تهیه پشتیبان های Incremental نیز وجود دارد. خواندن را ادامه دهید“اتصال به RMAN”

تنظیم RMAN برای پشتیبان گیری خودکار از Control File ها در اوراکل

rman مخفف Recovery Manager ابزاری مفید در اوراکل برای Backup و Recovery پایگاه داده بکار می رود. با استفاده از rman امکان پشتیبان گیری Online وجود دارد به این معنی که می توان در هنگام Start بودن پایگاه داده، از فایل های آن مانند Data File ها و Control File ها و … پشتیبان تهیه کرد در صورتی که در هنگام Start بودن پایگاه داده و عدم وجود rman نمی توان بصورت دستی و با استفاده از دستور های کپی سیستم عاملی مانند cp در یونیکس ها و copy در ویندوز از این فایل ها یک کپی و پشتیبان تهیه نمود. همچنین با استفاده از rman امکان تهیه پشتیبان های Incremental نیز وجود دارد. خواندن را ادامه دهید“تنظیم RMAN برای پشتیبان گیری خودکار از Control File ها در اوراکل”