نصب اورکل 11gR2 بر روی توزیع Suse Linux Enterprise Server 11 SP3

این راهنما چگونگی نصب توزیع sles و نصب پایگاه داده اوراکل را بر روی آن توضیح خواهد داد. توزیع sles به طور کامل از پایگاه داده اوراکل نسخه 11gR2 پشتیبانی می کند. برای این راهنما از یک ماشین مجازی مانند KVM, Virtual Box یا VMWare می توانید استفاده کنید. همچنین از نسخه 64 بیتی توزیع لینوکسی و پایگاه داده اوراکل استفاده شده است. خواندن را ادامه دهید“نصب اورکل 11gR2 بر روی توزیع Suse Linux Enterprise Server 11 SP3”

نصب اوراکل 12cR1 در سیستم عامل Oracle Linux 6

برای نصب اوراکل می توانیم از توزیع لینوکسی Oracle Linux 6.3 استفاده کنیم. برای نصب اوراکل نیاز به انجام برخی از تنظیمات در توزیع لینوکسی می باشد. در دیگر توزیع ها می توانید این تنظیمات را بصورت دستی اعمال کنید ولی در Oracle Linux 6 بسته oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall وجود دارد که تمامی تنظیمات مورد نیاز را اعمال می کند. می توانید این بسته را در هنگام نصب 3.Oracle Linux 6 و یا پس از نصب آن توسط دستور yum نصب کنید. با فرض اینکه در حال حاظر نسخه Oracle Linux 6.3 روی سیستم نصب شده است- چگونگی نصب Oracle 12c 64 bit را آموزش خواهم داد. در ادامه پیش نیازهای نصب گفته شده است. خواندن را ادامه دهید“نصب اوراکل 12cR1 در سیستم عامل Oracle Linux 6”

تنظیمات محیطی اوراکل

تنظیمات محیطی اوراکل

بعنوان مدیر پایگاه داده اوراکل، باید با برخی از تنظیمات محیطی و مفاهیم، آشنا باشید. برای نصب اوراکل در سیستم عامل لینوکس، نیاز به ایجاد کاربری به نام oracle و دو گروه oinstall و dba است. oracle عضوی از گروه oinstall و dba است و می تواند اوراکل را نصب کند. oinstall گروه اصلی oracle می باشد. اعضای گروه oinstall قابلیت نصب Patch کردن نرم افزار های اوراکل را دارند. کاربران عضو گروه dba، توانایی مدیریت اوراکل را خواهند داشت و می بایست با دقت، کاربران را عضو این گروه نمود. برای نصب اوراکل در ویندوز، کاربری که می خواهد اوراکل را نصب کند باید عضوی از گروه Local Administrator باشد. خواندن را ادامه دهید“تنظیمات محیطی اوراکل”

نصب اوراکل 11g R2 در اوراکل لینوکس 6.3

نصب اوراکل  11g R2 در اوراکل لینوکس 6.3

برای نصب اوراکل می توانیم از توزیع لینوکسی Oracle Linux 6.3 استفاده کنیم. برای نصب اوراکل نیاز به انجام برخی از تنظیمات در توزیع لینوکسی می باشد. در دیگر توزیع ها می توانید این تنظیمات را بصورت دستی اعمال کنید ولی در Oracle Linux 6 بسته oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall وجود دارد که تمامی تنظیمات مورد نیاز را اعمال می کند. می توانید این بسته را در هنگام نصب 3.Oracle Linux 6 و یا پس از نصب آن توسط دستور yum نصب کنید. با فرض اینکه در حال حاظر نسخه Oracle Linux 6.3 روی سیستم نصب شده است- چگونگی نصب Oracle 11g 64 bit را آموزش خواهم داد. در ادامه پیش نیازهای نصب گفته شده است. خواندن را ادامه دهید“نصب اوراکل 11g R2 در اوراکل لینوکس 6.3”