ایجاد Listener در اوراکل

Listener در ماشین هایی که اوراکل سرور نصب شده قرار می گیرد و به درخواست های رسیده از سمت برنامه های ملاینتی برای اتصال به پایگاه داده گوش می دهد و یک خط ارتباطی را ایجاد می کند. در زمان نصب اورکل Listener بر روی ماشینی که نرم افزار اوراکل بر روی آن نصب شده است، ایجاد خواهد شد. فایل listener.ora مربوط به تنظیمات Listener است. در مطلب “Oracle Listener Startup/Shutdown” چگونگی کنترل Listener گفته شده است. خواندن را ادامه دهید“ایجاد Listener در اوراکل”

Oracle Listener Startup/Shutdown

بکی از وظایف روزانه مدیریت نظارت و Startup/Shutdown یک Listener است. Listener در ماشین هایی که اوراکل سرور نصب شده قرار می گیرد و به درخواست های رسیده از سمت برنامه های ملاینتی برای اتصال به پایگاه داده گوش می دهد و یک خط ارتباطی را ایجاد می کند. در این پست چگونگی Startup/Shutdown و همچنین کنترل وضیعیت Listener را خواهم گفت. پیش از چگونگی Start/Shutdown/Restart کردن ابتدا باید از وضعیت یک Listener مطلع شویم. دستور lsnrctl برای مدیریت Listener ها استفاده می شود. اگر دستور lsnrctl را به تنهایی اجرا کنید وارد محیط اجرای دستور می شوید. پس از اجرا اعلان <LSNRCTL نشان داده می شود. خواندن را ادامه دهید“Oracle Listener Startup/Shutdown”